KVH E.l.s.a. – Karlovy Vary

Webové stránky Klubu vojenské historie KVH E.L.S.A. Karlovy Vary

Historie 1.SS Pz. Gren. Div. “ Leibstandarte Adolf Hitler“

březen 1933: SS-Stabswache Berlin, speciální jednotka SS ke střežení Adolfa Hitlera, zformována ze 117–120? mužů. „Sepp“ Dietrich vybíral muže dle ideálů SS: 25 let, 1,8 metru vysoké, bez záznamu v trestním rejstříku. Pruská státní policie poskytla administrativní podporu 17.3.: První umístění jednotky v Freisenstrasse Kaserne Kaiserin Augusta Victoria.
duben 1933: Jednotka přesunuta do Lichterfelde Kaserne, Berlín, přejmenována na SS-Sonderkommmando Berlin. První 12-členná stráž, které velel Wilhelm Mohnke stráží Říšské kancléřství8.4.: Poprvé jako čestná stráž vůdce během SA cesty v berlínském Sportovním paláci.
květen 1933: Výcviková jednotka SS-Sonderkommando Zossen zformována ze 3 rot pro podporu strážní jednotky.
červenec 1933: SS-Stabswache Berlin přejmenována na SS-Sonderkommando Jüterbog; strážní oddíl pod vedením Theodora „Teddy“ Wische zůstává střežit Berchtesgaden.
září 1933: SS-Sonderkommando Jüterbog a SS-Sonderkommando Zossen spojeny.
listopad 1933: 9.11.: Při 10. výročí pivního puče poskytuje 835 členů LAH ochranu Hitlerovi u památníku Feldherrnhalle v Mnichově. Jednotka je pojmenována Leibstandarte Adolf Hitler (LAH), „SS“ je vloženo později. LSSAH stráží kancléřství, 3 berlínská letiště, ministerstva (včetně štábu SS) a dům Reichführer-SS Heinricha Himmlera.
červenec 1934: 30.6.: LAH se účastní potlačení SA, zvaném „Noc dlouhých nožů“. Adolf Hitler a „Sepp“ Dietrich cestují do Bad Weisse s 6 muži eskorty LAH, kde zatknou Ernsta Röhma a další velitele SA. V Berlíně zatknou LAH další členy SA a Hitlerovi odpůrce. 3 vyšší velitelé SA jsou popraveni 8 poddůstojníky LAH. Theodor Eicke, později Inspektor koncentračních táborů a velitel 3. SS-Panzer Division „Totenkopf“, popraví Röhma.
říjen až prosinec 1934: LAH oficiálně motorizována.
březen 1936: 1.3.: LAH se zúčastní obsazení Porýní.
únor 1936: LAH poskytuje čestnou stráž OH 1936.
1938: LAH se zúčastní obsazení Sárska a Rakouska jako část XVI. Armee-Korps Duben: LAH obsazuje Vídeň pod velením generála Heinze Guderiana. Později se zúčastní obsazení Československa.
duben 1939: 30.4.: Hitler otevírá 7 km Tiergartenstrasse při oficiální oslavě svých 50. narozenin. LAH lemují ulici jako čestná stráž.
září 1939: 25.9.: První zkušenost LAH v boji u Lodže, Varšavy a Modlinu jako část Armee Gruppe Süd v Panzer Division Kempf. Hitler a Himmler navštěvují LAH v Guzově27.9.: Varšava kapituluje30.9.: LAH Begleit Battalion vyznamenán speciální standartou, 400 mužů ztrát v tažení.
říjen 1939: Okupační služba v Československu.10.10.: Polsko kapituluje.
prosinec 1939: 23.12.: Hitler zve členy jednotky na vánoční večeři v Bad Elms, každý muž LSSAH dostává tabák, koláč a láhev vína.
březen 1940: Hitler autorizuje zformování LAH dělostřeleckého praporu s děly 105 mm, poprvé užit termín „Waffen-SS“.
květen 1940: 10.5.: Fall Gelb – začíná německá invaze do Francie13.5.: Vzato 4.000 zajatců14.5.: Dobyt Haag.20.5.: Postup do Francie25.5.: Útok přes kanál Aa vedl Joachim Peiper26.5.: Ignorován Hitlerův rozkaz k zastavení, překročena spojenecká obranná linie28.5.: LAH masakr 65 (80?) britských zajatců z 48th Division u Wormhout, nedaleko Dunkirku, Francie. Wilhelm Mohnke je označen jako důstojník, který dal rozkaz k popravě.
červen 1940: 14.6.: Paříž kapituluje.22.6.: Francouzi zastavují palbu24.6.: Francie kapituluje.
červenec 1940: 19.7.: George Keppler, Paul Hausser a Sepp Dietrich obdrželi Rytířský kříž během slavnosti vítězství v Reichstagu, Berlín. Divize umístěna u Met.
srpen 1940: LAH posílena na Brigade, připravuje se na vyloďovací operaci Seelöwe, invazi do Británie.15.8.: Himmler rozkázal převod všech záloh SSTV do Waffen-SS.
září 1940: 7.9.: Při slavnosti v Alvenslebenu předává RFSS Himmler standardu LSSAH.
únor 1941: Jednotka přesunuta z Met do Bulharska.
březen 1941: LAH přesunuta do Temesvaru, Rumunsko, připojena k Grossdeutchland Division a Hermann Göring Brigade.
duben 1941: 6.4.: Divize se účastní invaze do Jugoslávie a Řecka7.4.: Dobyt průsmyk Kriva a Skopje10.4.: Spojení s Italy, útoky RAF11.4.: Dobyt průsmyk Klidi od jednotek ANZAC13.4.: Dobyt průsmyk Klisura15.4.: Dobyta Kastoria.16.4.: Kapitulace 16 řeckých divizí generála Tsolakoglouse.21.4.: Dobyt průsmyk Mesovan.25.4.: Britové ustoupili na pláž Kalamata, Řecko.27.4.: LSSAH u Pirgusu.28.4.: Britské jednotky v Řecku kapitulovali.
květen 1941: 8.5.: Po vítězné přehlídce v Aténách LSSAH přesunuta do Čech.
červen 1941: Divize posílena: 10.796 mužů.22.6.: Operace Barbarossa – německý útok na SSSR.
červenec 1941: 1.7.: LSSAH se zúčastní Barbarossa jako část Armee Gruppe Süd, zajišťuje pravý břeh řeky Dněpr. Síla jednotky: 10.796, průměrný věk: 19 let.
srpen 1941: 20.8.: Dobyt Cherson.
říjen 1941: LSSAH dobyla Taganrog a našla umučená těla 6 vojáků SS, kteří byli předtím zajati a popraveni. Na odplatu Dietrich nařídil LSSAH po 3 dny popravu všech sovětských zajatců. Zabito 4.000 Rusů.
listopad 1941: 17.-26.: Dobytí Rostova, zajato 10.000 vojáků, ukořistěno 159 děl, 56 tanků a 2 obrněné vlaky.
prosinec 1941: Obranné boje v oblasti Doněc. 26.: Velitel III. Panzer Korps General Eberhard von Mackensen píše Himmlerovi: …Každá jednotka chce mít po boku Leibstandarte. Disciplína jednotky její entusiasmus, její odolnost v krizi jsou příkladné.. Je to opravdu elitní jednotka. 
leden až únor 1942: Obranné boje v oblasti Doněc.
červen 1942: LAH bojuje na řece Mius, je stažena do Francie a umístěna u Paříže. Zúčastňuje se na přehlídce v Paříži pod velením von Rundstedta.
červenec 1942: LAH je posílena na Panzergrenadier Division.15.7.: Přejmenována na SS-Division (mot.) Leibstandarte SS Adolf Hitler.
srpen až září 1942: Odpočinek v oblasti Evreux, Francie. Tanky Tiger I přidány do Panzer Regimentu, pro bojové ztráty jsou do divize začleněni Volksdeutsche.
říjen 1942: Okupace vichystické Francie, divize tráví nějaký čas v Normandii.22.10.: Divize přejmenována na SS-Panzergrenadier-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler.
listopad 1942: Okupační služba ve vichystické Francii.
prosinec 1942: Divize posílena: 678 důstojníků, 20.166 poddůs­tojníků a mužů.21.-30.12.: Příslušníci LSSAH transferováni k zformování kádrů pro 9. SS-Panzer Division Hohenstaufen.
leden 1943: LAH přispěla na Ukrajině k zastavení sovětské zimní ofenzívy. VII. Battalion poslán na východní frontu jako SS-Brigade Schuldt.
únor 1943: Těžké boje v oblasti Doněc – Dněpr.15.2.: Paul Hausser rozhodl o ústupu z Charkova, navzdory Hitlerovu rozkazu.
březen 1943: 9.3.: SS-Werfer Abteilung 102/502 přidělen k divizi.18.3.: SS Panzer Korps (LSSAH, Das Reich a SSTK) dobyly Bělgorod, těžké boje mezi Doncem a Dněprem.14.3.: SS-Panzer Korps dobyl Charkov. Po válce Sověti obvinili divizi, že zmasakrovali 700 zraněných vojáků v nemocnicích.15.3.: SS-Brigade Schuldt rozpuštěna21.3.: Hitler vyznamenal Dietricha Meči. Hitler rozhodl, že důstojníci LSSAH (včetně velitelů pluků a rot) budou přesunuti k zformování kádrů do I. SS-Panzerkorps a 12. SS Panzer Division Hitlerjugend. Ztráty LSSAH v Charkově: 4.500 mužů – 44% bojové síly.
duben 1943: Odpočinek a doplnění, 2.500 příslušníků Luftwaffe zařazeno do divize. Dietrich je použil k posílení nebojových jednotek Leibstandarte.
červen 1943: Dietrich předal velení divize Teddy Wischovi.
červenec 1943: Boje v Bělgorodu během operace Zitadelle jako část II. SS-Panzer Armee.5.7.: Zitadelle začíná, ztráty LSSAH: 97 mrtvých, 522 zraněných6.7.: Postup o 30 km.13.7.: Hitler zrušil Zitadelle. LSSAH ztráty: 2.753 mužů, 474 mrtvých, 30% síly.25.7.: Italská vláda zatkla Benita Mussoliniho, Hitler vydal rozkaz divizi k přesunu do Itálie. LSSAH předala své vybavení a tanky 2. a 3. SS Division.
srpen 1943: Okupační služba v Miláně, přiděleny nové tanky. Odzbrojuje italské jednotky v údolí Po. Jednotky divize pomáhají shromažďovat Židy v okolí jezera Maggiore pro transfer do koncentračních táborů.
září 1943: 19.9.: V reakci na to, že Italové zajali 2 důstojníky SS a plánovali útok na divizi, nechal SS-Standartenführer Joachim Peiper ostřelovat město Boves kanóny 150 mm. 34 italských civilistů zabito. Divize přesunuta na Balkán.
říjen 1943: 22.10.: Divize přejmenována na 1. SS-Panzer-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler, Sturmgeschütz Battalion a zdravotní rota přesunuty k 12. SS Panzer Division Hitlerjugend.
listopad 1943: Těžké boje, Rusko.
prosinec 1943: Těžké boje u Žitomiru, síla divize: 19.867 mužů a 160 tanků.
leden 1944: Těžké boje, Rusko.
únor 1944: 28.2.: Extrémně těžké ztráty – jen 3 tanky a 4 útočná děla operační!
březen 1944: Boje a obklíčení v Kameněc-Podolsku – zachráněna divizemi Hohenstaufen a Frundsberg15.3.: divize téměř zničena – zůstalo 1.250 mužů.
duben až květen 1944: 18.4.: Zbytky divize opustily Rusko k odpočinku a doplnění v severozápadní Francii a Belgii.25.4.: Divize v Turnhout, Belgie. Přes 2.000 mužů přesunuto do divize z 12. SS Division.3..5. Führer rozkázal dodat divizi vybavení přímo z továren.
červen 1944: Divize posílena: 19.691 – 21.386 mužů, 42 – 45 útočných děl, 48 – 50 Panzer IV, 38 Panther, 29 Tiger.1.6.: Belgická skupina odporu „White Army“ dodala Spojencům počty divize.6.6.: Spojenci se vyloďují v Normandii, divize umístěna v Enghenu, Belgie, zařazena do I. SS-Panzerkorps pro německý protiútok.9.6.: Divize začala přesun do Normandie.12.6.: Hitler rozkázal divizi posílit 12. SS Division u Caen, divizní jednotky se připojují po částech.17.6.: Divize pokračuje v přesunu do Normandie, Flak Abteilung zůstává v Belgii.23.6.: Štáb divize ustaven 20 km jižně od Caen.28.6.: Panzergrenadier Regiment 1 přijel do Caen, bojuje proti britským jednotkám podél silnice 175.
červenec 1944: 6.7.: LSSAH se konečně plně zapojuje do bojů v Normandii.6.-9.7.: Odražena spojenecká „Operation Chranwood“.11.7.: Převzal sektor Caen.18.-21.7.: Odražena spojenecká „Operation Goodwood.“ Boje s britskou 7. a 11. Armored Division. 20.7.: Selhal atentát na Hitlera.25.7.: Obranné pozice na silnici Caen – Falaise, LSSAH pokračuje v boji navzdory leteckým útokům. 28.7.: Síla divize: 33 Panther, 30 Panzer IV a 22 StuG, ztráty jednotky 1.500 mužů.
srpen 1944: 1.8.: Divize posílena: 20.395 mužů.5.8.: Posílena od 89. Infanterie Division.6.8.: Útok na Avranches.7.8.: LSSAH útok odražen leteckými útoky při „Day of the Typhoon“.10.8.: Obranné pozice, St. Barthelemy.13.8.: Dosažen Argentan.14.8.: Dietrich navrhuje stažení, ale je odmítnut. 7. Armee obklíčena v kapse Falaise.21.-24.8.: Divize stažena z obklíčení u Falaise přes řeku Seine.29.8.: Divize není bojovou formací, ztratila všechny tanky a děla a 5 – 6.000 mužů.
září 1944: 1.9.: LSSAH nemá žádné tanky ani děla.3.9.: Obrana Philippeville.4.9: Divize stažena do Německa pro doplnění a odpočinek.
říjen 1944: 15.10.: Divize doplněna v Osbabrücku, nové vybavení a 3.500 mužů.
listopad 1944: 9.-18.11.: Divize přesunuta do Kölnu, přidělena k 6. SS-Panzer Armee a asistuje při záchraně německých civilistů při spojeneckých leteckých útocích.
prosinec 1944: Síla divize: 22.000 mužů, 84 tanků, 20 útočných děl.14.: Divize se zúčastňuje ofenzívy v Ardenách, rozdělena do 4 Kampfgruppe:

  1. Kampfgruppe Hansen
  2. Kampfgruppe Sandig
  3. Kampfgruppe Knittel (Schnelle Gruppe)
  4. Kampfgruppe Peiper – čelo útoku a nejsilnější KG.

16.12: Začíná útok.

17.12.: KG Sandig překračuje frontu, masakr v Malmédách – KG Peiper zabila 84 amerických zajatců.

18.12.: KG Knittel u La Gleize.

19.-20.12.: Bitva o Stavelot. Divize zmasakruje 130 belgických civilistů v Stavelotu, Renardmontu a Parfondruy. V roce 1948 byl za tento čin odsouzen SS-Obersturmführer Heinz Goltz na 15 let vězení.

25.12.: Zbytky Kampfgruppe Peiper ustupují za německé linie.

27.12.: Divize posílena 18. a 62. Volksgrenadier Division u Amblève, přesunuta k Lutrebois k podpoře 5. Panzer Armee u Bastogne.

leden 1945: 12.1.: Divize stažena ke Kölnu k odpočinku a doplnění.
únor 1945: 15.2.: Brigadeführer Otto Kumm převzal velení divize. Přesunuta do Maďarska k operaci „Jarní probuzení“. Síla tanků: 25 Panther, 21 Panzer IV.25.2.: Těžké boje a ztráty u Granu, Maďarsko. Síla tanků: 11 Panther a 12 Panzer IV.26.2.: Účast na ofenzívě u Platensee k odražení Sovětů z Rakouska.
březen 1945: 5.3.: Boje v ofenzívě Platensee.13.3.: Ofenzíva selhala.14.3.: Hitler v reakci na neúspěch přikazuje divizím SS LSSAH, Das Reich, Totenkopf a Hohenstaufen sejmout rukávové pásky z uniforem.16.3.: Divize je jako záloha 6. Armee.
duben 1945: Síla divize: 1.700 mužů, 16 tanků.12.4.: 2. SS Panzer Battalion, bez tanků, bojuje jako pěchota.13.4.: Rusové dobývají Vídeň, divize ustupuje k Mariazell.
květen 1945: 8.5.: LSSAH obdržela poslední rozkaz ke zničení vybavení a cestě k americkým liniím a kapitulaci. Většina vojáků pálí uniformy a směřuje na západ k Američanům.

Zdroj: http://sweb.cz/…I/hlav­ni.htm

©2008 Jiří Převrátil - | email: iggy.top@seznam.cz

KVH E.l.s.a. – Karlovy Vary | RSS kanál pro články a RSS kanál pro komentáře.

Militaryzone.cz - Online magazín o historii, reenactingu, KVH a dalších zajímavostech nejen z období 2.Světové války Militaryzone.cz - Přehledný online katalog klubů vojenské historie - KVH